RTV Utrecht: onze organisatie

In vogelvlucht de geschiedenis van de regionale omroepen
De eerste regionale omroep werd opgericht in Limburg en op kerstavond 1945 vond de eerste radio uitzending plaats. Een maand later volgt Regionale Omroep Noord; eerst voor de drie noordelijke provincies gezamenlijk, later voor iedere provincie afzonderlijk. Daarna kreeg pas in 1959 Overijssel een regionale omroep, waarna andere provincies volgden.

De provincie Utrecht was de laatste provincie waar een regionale radiozender werd gestart: in 1989. Ook met het starten van regionale televisie was deze provincie de laatste: ver in het jaar 2000. In andere provincies was dat in de jaren 90 al gerealiseerd. Dit had tot gevolg dat de meeste regionale omroepen al een duidelijke positie hadden ingenomen in het provinciale medialandschap voordat de commerciële omroepen in Nederland opkwamen.

Hiermee verschilt RTV Utrecht van de meeste andere regionale omroepen. De regionale televisie moest worden opgestart in een medialandschap met meer dan 20 zenders. Dit betekende dat RTV Utrecht de regionale zenders moest positioneren in een aan flinke concurrentie onderhevige situatie.

Op nationaal niveau worden de regionale omroepen gewaardeerd: regionale radio is marktleider en de televisie uitzendingen hebben een hoog bereik.

RTV Utrecht
In 1989 werd gestart met regionale radio, Radio M en in 2000 met regionale televisie. Provinciale Staten had echter als voorwaarde gesteld dat er een fusie moest komen tussen de regionale omroep (ROSU) en de lokale omroep van de stad Utrecht (Omroep Utrecht), want anders zou er geen regionale televisie komen in de provincie Utrecht. Er werd een samenwerkingsbestuur opgericht, de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (Stichting SPOMN). In 2002 is de fusie gerealiseerd en is RTV Utrecht ontstaan.

Door deze fusie heeft RTV Utrecht de beschikking over vier zenders voor provincie en stad Utrecht. Daarnaast beschikt RTV Utrecht over Tekst TV, Teletekst, Internet en het Open Kanaal. Via deze verschillende media worden alle inwoners van de provincie Utrecht 24 uur per dag op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in de provincie en stad Utrecht.

Al deze media, inclusief internet en teletekst, hebben ieder een eigen manier van informeren gericht op een deel van de totale Utrechtse bevolking. RTV Utrecht wil via deze media alle inwoners van de provincie Utrecht bereiken.

De zenders
RTV Utrecht bestaat uit:

• RTV Utrecht
De regionale televisiezender brengt nieuws, achtergronden en informatie over de provincie Utrecht. Daarnaast is er ook aandacht voor sport, kunst, cultuur en natuur in de provincie.

• Radio M Utrecht
De regionale radiozender brengt 24 uur per dag informatie met nieuws uit binnen- en buitenland en uit de provincie Utrecht. Dit wordt afgewisseld met de beste muziek van toen en nu. In de spits is er twee keer per uur actuele verkeersinformatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het weer, uitgaanstips, cultuur en sport.

• UStad
Televisie met nieuws, informatie en cultuur uit de stad Utrecht. Ook worden programma’s uitgezonden die gemaakt zijn door studenten en bewoners.

• Bingo FM
Bingo FM is het radiostation voor inwoners in de stad Utrecht. Bingo FM draait 24 uur per dag uitsluitend Nederlandstalige muziek afgewisseld met verkeersinformatie, nieuws en informatie uit de stad.

Calamiteitenzender
Radio M Utrecht is ook de formele calamiteitenzender voor de provincie. Wanneer zich een calamiteit voordoet, dient u af te stemmen op Radio M Utrecht (FM 93.1 of via de kabel). Via deze zender wordt u dag en nacht op de hoogte gehouden. Het normale programma wordt dan onderbroken door extra nieuwsberichten, informatiebulletins en zonodig officiële mededelingen van het Bevoegd Gezag. Ook via Tekst TV op RTV Utrecht, internet en teletekst krijgt u informatie tijdens een calamiteit.

FunX
RTV Utrecht draagt financieel bij aan de realisatie van FunX, editie Utrecht.

De missie
• Het programma-aanbod sluit aan op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking.
• RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf, dat nieuws en informatie uit de regio actief toegankelijk maakt.

Deze missie willen we realiseren door RTV Utrecht multimediaal (=radio, televisie en internet) te laten opereren onder de volgende randvoorwaarden:
• RTV Utrecht is een regionale omroep, dus: alle producten van RTV Utrecht moeten herleidbaar Utrechts zijn;
• RTV Utrecht is een Publieke Omroep, dus: de invalshoek is altijd journalistiek-in-de-breedste-zin-van-het-woord;
• RTV Utrecht moet zoveel mogelijk mensen bereiken.

De organisatiestructuur
Bij RTV Utrecht werken meer dan 100 mensen in vaste dienst. Daarnaast worden ook nog vele freelancers ingeschakeld voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld sportverslaggeving.
De commerciële verkoop van de reclamezendtijd is ondergebracht in een aparte B.V., RTV Utrecht Reclame B.V. Commerciële en redactionele belangen zijn op deze wijze gescheiden.

De Mediawet bepaalt de wetgeving op het gebied van de publieke en private omroep. Zo is er in de Mediawet vastgelegd dat een stichting niet twee zendmachtigingen mag hebben. RTV Utrecht heeft twee zendmachtigingen nodig en daarom valt ze onder twee stichtingen; Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (Stichting SPOMN) en Omroep Utrecht Stichting (OUS).

Stichting SPOMN richt zich op de regionale zenders en keurt het programmabeleid goed dat door het omroepbedrijf is gemaakt. OUS richt zich daarentegen op de lokale zenders. Onder SSPOMN valt RTV Utrecht Reclame, een aparte B.V. RTV Utrecht Reclame B.V. houdt zich bezig met de verkoop van reclamezendtijd. De Mediawet verplicht zendgemachtigden ook om een Programma Bepalend Orgaan te hebben(PBO). In het PBO zitten vertegenwoordigers afkomstig van organisaties en bedrijven die een goede afspiegeling vormen van maatschappelijke stromingen in de provincie Utrecht. Deze vertegenwoordigers stellen het programmabeleid vast en geven hun goedkeuring. RTV Utrecht beschikt over twee PBO’s waarvan er een zich richt op de regionale zenders en de ander op de lokale zenders.

Spreekbeurtentool
Speciaal voor scholieren hebben wij een spreekbeurtentool (PDF) gemaakt met alle informatie over onze organisatie. Deze is hier te downloaden.

ANBI status
Onze ANBI status kunt u hier nalezen.