Burgemeester en wethouders presenteren een sluitende begroting aan de gemeenteraad van Buren. Deze is financieel structureel in evenwicht. De begroting is in lijn met het coalitieakkoord tot 2026. Daarnaast wordt ook gekeken naar de urgentie rond duurzaamheid.

Volgens het college ligt er een realistisch programma voor de komende jaren. De gemeente gaat samenwerken met inwoners en ondernemers om de maatschappelijke opgaven van de gemeente waar te maken. Daarbij wordt gedacht aan het versnellen van de energietransitie, het bouwen van woningen en het tegengaan van energie-armoede en schulden.

Voor volgend jaar zijn een aantal nieuwe maatregelen gepland, zoals het mogelijk afstoten van vastgoed en een andere bestemming vinden voor het gemeentehuis.

.