Tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie werd bekend dat in Tiel serieus gekeken wordt om een zogenaamde renaissanceschool op te richten. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de komst van de scholen. Zo is er nog geen bekostiging van de rijksoverheid.

FvD maakt gebruik van de nieuwe wet Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen. Deze wet moet onder andere de diversiteit en manier van lesgeven in het basisonderwijs bevorderen. Men hoopt in het nieuwe schooljaar al te kunnen beginnen. Mocht dit niet lukken, dan kan de school in het schooljaar 23-24 zeker beginnen omdat de bekostiging dan wel geregeld is.

Forum zegt aan alle eisen te voldoen om een basisschool te starten.

.

  • , ,
  • , ,
  • , ,
  • , ,