De opvang van Oekraïners in Tiel wordt in oktober uitgebreid met 2 locaties. Bovenop de huidige opvang van 80 mensen in een vleugel van het ziekenhuis in Tiel komen 50-60 mensen in locatie aan Hooibeestje. Daar zijn studio’s met gemeenschappelijke toiletten en douches gemaakt.

Naast het sportveld van het Lingecollege zijn woonunits neergezet waar 30 vluchtelingen worden opgevangen.

Het gaat om tijdelijke locaties.

.