Fusie tussen gebruikers van Sporthal Lignum in Maurik komt eraan

DOS Sportief en T&P Sport, de belangrijkste gebruikers van de nieuwe Sporthal Lignum in Maurik, staan op het punt te fuseren. De gemeente Buren dringt al langer aan op een fusie van de clubs.

In de afgelopen tijd is ook duidelijk geworden dat de sporthal een belangrijke regionale functie kan vervullen. Dit komt vooral door de centrale ligging en de bereikbaarheid. De twee fuserende verengingen zetten dan ook volledig op deze regionale functie in.

Er werd al langer samengewerkt door de twee clubs..

.