Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met de betrokken provincies, regio en gemeente een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst voor het programma A2 Deil-‘s Hertogenbosch-Vught. Met de ondertekening is een volgende stap gezet in het proces om weggebruikers vlotter van A naar B te laten rijden.  

Met de bestuursovereenkomst spreken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch gezamenlijk hun commitment uit voor de verdere uitwerking van het programma. Daarmee is het mogelijk om op korte termijn de MIRT-verkenningsfase af te ronden.

Plannen voor de A2

Het plan bevat nu maatregelen om op korte en lange termijn de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten én om de verkeersveiligheid te verhogen. Het gaat hierbij onder andere over een verbreding van de A2, een aanpassing van het knooppunt Deil en extra bruggen over de Waal en de Maas.

De maatregelen tot en met 2025 kosten samen bijna 46 miljoen euro. Dit zijn maatregelen voor zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De betrokken partijen zijn hier in 2018 al mee gestart en dragen samen zorg voor de financiering hiervan. Voor maatregelen op langere termijn is door het ministerie nog eens 830 miljoen gereserveerd. Daar komt via deze Bestuursovereenkomst nog eens een extra pakket (Breed Mobiliteitspakket) aan regionale maatregelen bovenop. Daarvoor trekken de Brabantse en Gelderse regio ieder 22,5 miljoen euro uit. Deze extra maatregelen worden uitgevoerd tussen 2023 en 2030.

Minister Harbers: “Het wordt steeds drukker op de weg. Ik vind dat heel Nederland bereikbaar moet blijven, ook met oog op de 900.000 woningen die er in 2030 moeten zijn bijgebouwd. Daarom investeert het kabinet in nieuwe wegen, nieuwe bruggen, verbetering van onze huidige infrastructuur en flinke investeringen in het OV. In deze regio heeft Rijkswaterstaat de doorstroming al verbeterd met diverse maatregelen, bijvoorbeeld door de bewegwijzering op de ring van ’s Hertogenbosch aan te passen. Het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van de investeringen op het traject en de betrokken regio.”

De volgende stappen

Nu de Bestuursovereenkomst is getekend, kan de minister de Structuurvisie vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober. Daarna is de verkenningsfase formeel afgerond, en volgt de planuitwerkingsfase.

In de planuitwerkingsfase worden alle maatregelen in detail uitgewerkt. Afgelopen juni maakte minister Harbers in de MIRT-brief bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin projecten worden voorbereid vanwege de beperkte capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen en – beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten.

Wethouder Geers, gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de stuurgroep van het programma: “Uiteraard is het teleurstellend dat de plannen voor een grootschalige verbreding van de A2 vertraging oplopen. Daarom is het juist nu extra belangrijk dat we gezamenlijk inzetten op de maatregelen die op korte termijn al het verschil kunnen maken. Op dit moment voeren we in de hele regio al maatregelen uit om de drukte op de A2 te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

Denk aan de inzet van incidentcamera’s en slimme verkeerslichten, de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch en het aantrekkelijker maken van reizen met het openbaar vervoer.

Daarnaast blijven we met alle partijen de focus houden op de maatregelen voor de langere termijn en de afspraken die daarover zijn gemaakt.

.