Jong adopteert Oud

Basisschool De Distelvlinder en woonvoorziening de Elisabeth Hof in Culemborg hadden de primeur in de regio Rivierenland met het project “Jong adopteert Oud”.

Carla Mostard, voorlichter en trainer van de Alzheimer Nederland, en Elise Elbertse, welzijnsmedewerker van de Elisabeth Hof, verzorgden een interactieve les voor leerlingen van de groepen 7 en 8 over dementie en de uitingsvormen ervan.

Na deze voorbereiding gaan de leerlingen gedurende dit schooljaar regelmatig in kleine groepjes op bezoek bij bewoners van de Elisabeth Hof, onder schooltijd. De invulling daarvan kan variëren van samen knutselen tot samen kletsen onder het genot van een kopje chocolademelk. Dat is afhankelijk van de wensen en de beschikbare begeleiding.

Carla Mostard: “Het is een heel mooi project en deze start smaakt naar meer. Samen met Elise Elbertse van de Elisabeth Hof en met behulp van filmpjes en opdrachten heb ik de leerlingen uitgelegd wat er gebeurt in de hersenen en met het geheugen als iemand dementie krijgt. En hoe je kunt omgaan met een opa, een oma of een buurman met dementie. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en werkten enthousiast aan de opdrachtjes. Ook de samenwerking met de leerkrachten en begeleiders van De Distelvlinder was top.

Inmiddels hebben ook de Josefschool en zorgcentrum Beatrix in Culemborg de eerste schreden op dit pad gezet.

Opvallend vind ik dat bij beide scholen kinderen vroegen of ze ook na schooltijd op bezoek mogen gaan, los van het adoptieproject.”

Adoptieproject mensen met dementie

Het adoptieproject is een initiatief van Alzheimer Centrum Limburg in samenwerking met Alzheimer Nederland. Doel is mensen van jongs af aan bewust te maken van dementie en de uitingsvormen ervan, taboes rond dementie te doorbreken en zo het welzijn van mensen met dementie te verbeteren.

Dementie rukt op. Bijna iedereen krijgt er de komende jaren op een of andere manier mee te maken, ook kinderen.

In dit project snijdt het mes aan twee kanten. Kinderen leren wat dementie is en hoe zij daarmee respectvol kunnen omgaan. In het kader van actief burgerschap kunnen zij iets betekenen voor mensen met dementie. Het bezoek levert de kinderen ook veel op; het verbreedt hun leefwereld en het geeft gezelligheid en plezier. Tegelijkertijd draagt het adoptieproject bij aan het doorbreken van het isolement van bewoners van woonvoorzieningen voor mensen met dementie en zij houden mede hierdoor contact met de buitenwereld.

Carla Mostard: “We hopen natuurlijk dat het niet bij één bezoekje blijft, maar dat de leerlingen mensen met dementie vaker opzoeken. In ieder geval is het de bedoeling de uitwisseling tussen een school en een nabijgelegen verzorgingshuis jaarlijks te herhalen en de deelname uit te breiden. Wat mij betreft behoeven we ons niet te beperken tot het basisonderwijs. Met een enkele aanpassing past het project ook heel goed in (de onderbouw) van het voortgezet onderwijs en ook in het mbo!”

Meedoen?

Sluit je je aan bij het project “Jong adopteert Oud” met jouw school of zorgcentrum?

Neem dan contact op met Carla Mostard van Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland, c.mostard@alzheimervrijwilligers.nl.

Zij gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden om er een mooi project van te maken.

.